Archive for November, 2009

ACTA – Försiktig optimism

November 13th, 2009

Actaavtalet: Sverige säger nej till förslag om illegal fildelning

Rubriken är inte helt tydlig; det handlar inte om blankt nej till ACTA. Artikelns innehåll gör mig dock försiktigt optimistisk.

ACTA – Kort analys av det läckta dokumentet

November 7th, 2009

(okej, den blev inte sådär jättekort… men till mitt försvar är det mest de citerade texterna som tar plats!)

Som utlovat. Dokumentet hittas på WikiLeaks. Texten är alltså en sammanfattning av en muntlig presentation av vad USA kommer att lägga fram som “Internet-delen” av ACTA-avtalet.

Section 1: Baseline obligations inspired by article 41 TRIPs, imposing adequate and effective legal remedies, as provided in relevant sections of ACTA (civil, penal), for internet infringements

Inget oväntat. “Straff på upphovsrättsintrång”. Ordet “penal” känns inte bra. Det låter som att avtalet kommer att kräva att upphovsrättsintrång går under straffrätt, till skillnad från civilrätt som det gör idag.

Section 2: ACTA members have to provide for third-party liability.

Varningsklockor. Internetleverantörerna blir ansvariga för vad deras kunder skickar eller tar emot? Det är ju en så sjukt dålig idé att det nästan är imponerande!

Section 3: Safe-harbours for liability regarding ISPs, based on Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), including a preamble about the balance between the interests of internet service providers (ISPs) and right-holders.

… to benefit from safe-harbours, ISPs need to put in place policies to deter unauthorised storage and transmission of IP infringing content …

This Section 3 should also contain “broad” provisions regarding notice-and-takedown mechanisms.

Bara det faktum att DMCA nämns är rätt illa. “Balans” är ett intressant ord. I det andra citatet ser vi ännu en gång Internetleverantörer (och hosting-tjänster?) beläggas med ansvar för sina kunders aktiviteter. I den tredje delen av citatet nämns “notice-and-takedown mechanisms”. Detta läser jag som att USA vill exportera dessa delar av sin DMCA.

DMCA tvingar tjänsteleverantörer att införa mekanismer så att upphovsrättsinnehavare kan anmäla upphovsrättsintrång till dem. Då är det tänkt att tjänsteleverantören ska ta ned innehållet.
Men det låter väl inte så farligt?
Nej, det gör det inte. Problemet är att dessa anmälningar till stor del består av falska anklagelser. Motiven kan t.ex. vara att tvinga bort en konkurrent. Så som lagen är utformad är det riskabelt för tjänsteleverantören att i osäkra fall låta bli att ta bort materialet, även om det är relativt uppenbart att det inte är ett upphovsrättsintrång.

Section 4: Will focus on technical protection measures (TPMs) …

DRM.

Parties to provide adequate civil and criminal remedies that are specific to TPM infringements, i.e. treat these as separate offenses [from] “general” copyright infringements.

D.v.s. det ska vara olagligt att kringgå tekniska spärrar på diverse media. Även om du köpt den där CD:n kommer du alltså inte att få kringgå begränsningarna för att kunna kopiera över låtarna till din mp3-spelare.

There will be no obligation for hardware manufacturers to ensure interoperability of TPMs.

Inga krav på interoperabilitet? Såklart. Varför göra det bekvämt för de stackare som vill ge er pengar?

Section 5: Will focus on Rights’ Management …

Parties to provide adequate civil and criminal remedies for rights’ management infringements.

Right’ management infringements would be stripping (works?) of rights’ management information

Ser ut att vara samma sak som section 4. Är det någon som kan klura ut vad skillnaden ska vara?

Och så avslutas dokumentet naturligtvis med den här lilla godbiten:

As agreed among ACTA participants, the negotiating papers are not public documents and therefore should be treated with reserve.

ACTA – där bet Lissabonfördraget oss i bakdelen

November 7th, 2009

Ajdå. Det var inte länge man fick vara lite nöjd. Tillbaka till gnället.

Oscar Swartz skriver lite intressant om ACTA och Lissabonfördraget (EU:s nya fördrag, som bestämmer procedurerna där nere). Det riktigt intressanta kommer dock i en kommentar från Lars Holmgren:

ACTA är ett handelsavtal, då utser rådet förhandlare och rådet beslutar. Enligt Lissabonfördraget artikel 216 år avtalen bindande för medlemsstaterna. Artikel 218 säger att rådet ska efter rekommendation fråm förhandlaren ta besluta om avtalet.

Sedan ska enligt samma artikel parlamentet endera godkänna eller höras beroende på vilken typ av avtal det rör sig om. Gissningsvis ligger ACTA inom vad man kallar det ordinarie lagstiftningsförfarande och då krävs parlamentets godkännande av avtalet. Men det lär väl finnas sätt att komma runt det i lissabonavtalet finns t.ex undantag för brådskande ärenden etc.

Stämmer detta är det ju katastrof! Återigen är vi i en situation där EU:s enda folkvalda församling – parlamentet – inte har någon insyn i eller möjlighet att påverka processen. Deras enda möjligheter kommer att vara att acceptera avtalet eller att förkasta det helt. Är det verkligen meningen att parlamentet och kommissionen ska motarbeta varandra? Vore det inte rimligt att ge parlamentet möjlighet att påverka, så att man kan få fram ett godtagbart avtal?

Det kanske inte är helt lätt när inte ens kommissionen får se alla (planerade) delar av avtalet än…

Titta, norrmännen är vettiga!

November 7th, 2009

IFPI Loses: Telenor Will Not Block The Pirate Bay

Earlier this year, the IFPI gave Norwegian ISP Telenor an ultimatum – block access to The Pirate Bay within days or get taken to court. Telenor refused, IFPI followed through with its threat and the case was heard earlier this month. The decision was announced today. IFPI lost the case and Telenor will not have to block The Pirate Bay.

“… it is important for us to emphasize that this case is not about being in favor of or opposed to copyright, but about whether or not it is reasonable to saddle Internet service providers with a censorship role in respect of content on the Internet,” [Telenor's Ragnar Kårhus] added.

Precis! Heja Norge! Heja Telenor!

Det är så lätt att fastna i att gnälla ibland.. Man får ju passa på att vara glad när något går bra!

Lite insyn i ACTA-processen

November 7th, 2009

Ser via MiNi att det ser ut som att ett nytt dokument läckt ut från ACTA-härvan. Nu finns det ju inget sätt att vara säker på att det är äkta, men tyvärr innehåller texten ingenting som direkt får mig att tvivla..

Dokumentet har skickats till kommissionen, och ska informera dess medlemmar om det nuvarande förhandlingsläget. Ganska snabbt ser vi några grundläggande problem i hela processen:

In a side meeting with the USTR (US lead negotiators on ACTA), at their request, the US colleagues informed us about the progress in the preparation of a draft text of the future Internet Chapter of ACTA.

…[it] was basically finalised. However, they are still involved in internal consultations with other government agencies and a number of private stakeholders (bound to strict confidentiality clauses), therefore they were not willing to share with COM (or even to show us) the text at this stage.

Kommissionen får alltså inte se utkastet. Samtidigt antyds det återigen att privata intressen inte bara har insyn, utan dessutom får vara med och utforma texten.

USTR indicated that these internal discussions were sensitive due to different points of view regarding the internet chapter both within the Administration, with Congress and among stakeholders (content providers on one side, supporters of internet “freedom” on the other).

“Freedom”. Smaka på den.

This being said, the US nevertheless provided a detailed oral description of the text. [...] since it results from an oral presentation it may not fully reflect the final draft and should be analysed accordingly.

Jag återkommer senare idag/ikväll med en kort analys av innehållet i själva utkastet.

ACTA och offentlighetsprincipen

November 6th, 2009

Med anledning av artikeln Actaavtalet: Operatörer ska jaga fildelare enligt läckt förslag i DN…

Vi struntar i rubriken och större delen av brödtexten. Artikeln är ju hela två dagar gammal, det mesta har redan diskuterats. Det är vad som kallas teh old. Låt oss istället kolla på ett par utdrag ur artikelns sista tre stycken:

… Såväl EU-parlamentet som den svenska regeringen har begärt att förhandlingarna ska öppnas för insyn.

DN.se har tidigare med hänvisning till den svenska offentlighetsprincipen begärt att få läsa det förslag som nu diskuteras i Seoul. Justitiedepartementet sade dock nej med motiveringen att detta skulle kunna skada Sveriges ”mellanfolkliga förbindelser”. DN.se har överklagat detta beslut.

Som DN.se tidigare berättat, har däremot amerikanska bolag inom film, musik och mjukvara insyn i Actaförhandlingarna. …

Summering, alltså:

  • Förhandlingarna och dokumenten är stängda för insyn.
  • Amerikanska film-, musik- och mjukvarubolag har haft insyn i (och enligt vissa rapporter, även påverkat) förhandlingarna.
  • DN har begärt ut handlingarna. Begäran nekades.

Ska vi gissa att de bolag som fått insyn i förhandlingarna inte precis är små independent-bolag?

Det sluts avtal bakom ryggen på oss. Avtal som, av allt att döma, kommer att påverka många av oss ganska kraftigt. Det är rent ut sagt vidrigt att vi medborgare inte får ta del i processen. Demokrati kan inte fungera om det inte finns insyn. Det får inte vara så att vi helt plötsligt får ett färdigundertecknat avtal slängt i ansiktet.

Om EU-parlamentet och Sveriges regering begärt att handlingarna blir offentliga, men deras begäran inte uppfyllts… vore det då inte rimligt att dra sig ur?

Jag vill kandidera till riksdagen för Piratpartiet

November 6th, 2009

Jag heter Snild Dolkow, och är 23 år gammal. Jag vill kandidera till riksdagen för Piratpartiet.

Till vardags läser jag till civilingenjör i datateknik på Lunds Tekniska Högskola. Vid sidan av det jobbar jag som övnings- och laborationsledare i programmering. Detta har gett mig viss pedagogisk erfarenhet, vilket jag tror kan vara till nytta under valrörelsen och för ett eventuellt uppdrag i riksdagen.

Fritiden går åt till musik, programmering och, naturligtvis, pirateri.

Som aktiv piratpartist sedan 2006 har stor jag erfarenhet av våra frågor. Redan i februari 2007 var jag med och anordnade en demonstration mot det dåvarande FRA-förslaget. Uppslutningen var klen. Ett och ett halvt år senare, i juli 2008, talade jag på en större demonstration med tusentals deltagare och talare från alla politiska ungdomsförbund. Under 2009 har jag deltagit i ett flertal debatter, varit på Almedalsveckan, samt varit fokus för en dokumentärfilm om Piratpartiet (som fortfarande är i redigeringsstadiet). Fullt upp, alltså.

Min hjärtefråga, det som kommer först, är rätten till ett privatliv. Jag är av den starka åsikten att man inte kan bygga en demokrati utan rätten till privat kommunikation. Den rätten tänker jag kämpa för.

Kort sagt: jag är övertygad om att jag skulle göra ett bra jobb. Därför hoppas jag på att ni kommer att rösta på mig i det provval som bestämmer Piratpartiets riksdagslistor.

Diskussion vs Deklaration

November 5th, 2009

PP säger stopp för vardagskriminalisering, skriver Rick efter en post av Anna. Man kan läsa mer om förslaget i DN och SvD.

Men jag tänker inte skriva om förslaget. Ämnet har redan behandlats uttömmande av bloggosfären.

Nej, vad jag tänkte skriva om är det faktum att Rick skriver att “det här blev just en Piratpartifråga. Och vi kommer att rösta ner lagen”.

Piratpartiet har i skrivande stund 50083 medlemmar. Dessa medlemmar har gått med i partiet på grund av vissa värderingar som Piratpartiet presenterat. Det är arrogant och respektlöst mot dessa medlemmar att som enskild person anse sig ha mandat för att sätta partiets agenda hur som helst.

Notera att jag håller med Rick och Anna i sak: förslaget är horribelt. Vad jag ställer mig tveksam till är detta återkommande beteende jag tycker mig se från Rick.

Jag har ingenting emot att frågan tas upp. Vad jag ställer mig tveksam till är hur det görs. Det är inte “hörni, är det kanske en bra idé att lägga oss i det här? Vad tycker ni andra?”. Nej, det är “det här blev just en Piratpartifråga”. Det är en väsentlig skillnad.

Äntligen?

November 5th, 2009

Okej, fine. Jag har en blogg. Jag har kämpat för att undvika det oundvikliga ett längre tag nu. Jag gillar helt enkelt inte att skriva. Speciellt inte långt. Med undantag för programkod då.

Men häromdagen fick jag en uppenbarelse. Jag behöver inte skriva långt. Jag kan skriva kort! Plötsligt blir tanken på en blogg väldigt lockande.

Så här är vi. Du läser min blogg. Mycket trevligt av dig. Du är uppenbarligen en fantastisk människa.

Jag har mixtrat en del med WordPress-koden och mitt tema, så om någonting ser konstigt ut eller inte fungerar som det ska, säg till!

Nu ska jag skriva mitt första riktiga inlägg.

Check, check…

November 4th, 2009

Check, check, one-two, check…

(det här inlägget är kategoriserat under “Piratpartiet” för att få den kategorin att existera… :) )