Archive for September, 2010

Valnämnden i Lund JO-anmäld

September 12th, 2010

Man kunde ju tro att Urban Swahn och Valnämnden i Lund skulle sköta sig bättre efter JO:s kritik av valsedelsplaceringen i EU-valet förra året. Då trodde man fel.

Valsedlarna för “etablerade” och “icke-etablerade” partier är tydligt åtskilda (se bilder längre ner i inlägget). Det finns praktiska fördelar och nackdelar för just Piratpartiet i det här läget. Våra valsedlar syns bättre, men den underförstådda markeringen att vi inte hör till kan skada. Oavsett vilket är det principen som är viktigast.

Jag ringde Urban Swahn, ordförande för valnämnden, och han var inte särskilt tillmötesgående. Precis som förra året.

Så jag skickade precis in en JO-anmälan. Den är löst baserad på JO-anmälan mot Uppsalas valnämnd, och kan läsas här.

Alla bilderna är tagna av Snild Dolkow den 6/9 2010 och är fria för publicering.

Bråk om valsedelsplacering?

September 1st, 2010

Piratpartiets valsedlar ska finnas på precis samma ställe som alla andra partiers. Detta innebär att de står på samma plats, i samma ställ. Ingen skillnad ska göras på de olika partiernas valsedlar.

Att denna princip inte åtföljdes var grund till en ganska livlig konflikt mellan Lunds pirater och Lunds valnämnd under förra årets val till Europaparlamentet. Våra valsedlar stod först på ett annat bord, några meter bort från de “riktiga” valsedlarna. Till slut fick vi till en relativt acceptabel kompromiss, med våra valsedlar på samma bord, men rakt på bordet istället för i stället. Vi gjorde en JO-anmälan och fick rätt:

Beslutet i korthet: Under valet till Europaparlamentet 2009 gav en valnämnd uttryck för att valsedlar från s.k. enprocentspartier och övriga partier skulle läggas ut på olika sätt. Alla valsedlar ska dock tillhandahållas likformigt, på en och samma plats.

Om det skulle bli problem i din vallokal rekommenderar jag att du påtalar problemet för valförrättarna i lokalen. Hjälper inte detta är det inte lönt att bråka mer med dem. Kontakta istället din kommunledare eller valsedelsansvarig för ditt område.

Om du är kommunledare eller valsedelsansvarig, gör så här:

  1. Ta dig till vallokalen, prata med valförrättarna.
  2. De följer bara instruktioner de fått? Be att få numret till den som är ansvarig.
  3. Ring och försök lösa problemet över telefon.
  4. Hänvisa till JO-beslutet. En förkortad länk: http://bit.ly/a90KtR

Tänk på att det inte är konstruktivt att göra dig ovän med valförrättarna, eller att hota dem med anmälan. Håll god ton och ta det lugnt.