Archive for November, 2010

Uppdatering: JO-anmälan mot Valnämnden i Lunds kommun

November 24th, 2010

Idag (på min födelsedag!) fick jag ett brev från JO om min anmälan från i höstas.

“Ärendet är under handläggning hos JO. Ett yttrande har nu begärts från Valnämnden i Lunds kommun”.

Det låter bra. Någonting händer åtminstone, även om det går rätt långsamt.