Uppdatering: JO-anmälan mot Valnämnden i Lunds kommun

November 24th, 2010 by Snild Dolkow Leave a reply »

Idag (på min födelsedag!) fick jag ett brev från JO om min anmälan från i höstas.

“Ärendet är under handläggning hos JO. Ett yttrande har nu begärts från Valnämnden i Lunds kommun”.

Det låter bra. Någonting händer åtminstone, även om det går rätt långsamt.

Advertisement

1 comment

  1. frekar06 says:

    Bra! Sådant här ska anmälas och utredas.

    /Frekar06

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.